Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:31, 19.04.2021 r.

Wszystko gotowe do ODZ 2018

Komisja ds. szkoleń udostępniła komplet materiałów związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym w roku 2018.

27 czerwca 2018

Organizatorzy mogą już przygotowywać harmonogramy szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w roku 2018. W e-Księgarni i e-Bibliotece dostępne są już wszystkie materiały związane z tematami szkoleń ODZ obowiązującymi w 2018 r. Jedynym wyjątkiem jest tu szkolenie poświęcone dokumentacji rewizyjnej z badania w kontekście kontroli KKN – ponieważ trwały prace nad odpowiednimi procedurami, dotyczące ich materiały szkoleniowe zostaną udostępnione we październiku 2018 r.

W ostatnich latach obok tematów stricte zawodowych w ofercie na stałe pojawiły się już zagadnienia związane z kompetencjami osobistymi. W roku 2018 są one poświęcone efektywnej komunikacji w pracy biegłych rewidentów i umiejętnościom negocjacji cenowych. Organizatorzy szkoleń mogą skorzystać z przygotowanych konspektów szkoleń i opracować własne autorskie materiały.

Wśród tematów znajduje się kilka nowości, choćby szkolenia dotyczące MSSF 15 („Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 – przychody z umów z klientami”) i MSSF 16 („Leasingowa rewolucja w MSSF 16 – leasing oraz różnice do polskiego prawa bilansowego”). Pojawiły się także dwa tematy związane z zastosowaniem zasad etycznych w praktyce: w kontekście łączenia innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych oraz zasad kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta. Powiązane z tymi tematami prezentacje można bezpłatnie pobrać z e-Biblioteki. Cykl poświęcony Międzynarodowym Standardom Badania został rozbudowany o trzecią część, zaś szkolenie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wydłużono z kolei z ośmiu do szesnastu godzin.

W e-Bibliotece dostępna jest także broszura „Zasady odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 2018-2020”. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje, konieczne biegłym rewidentom do zarządzania swoimi kompetencjami: od zasad rozliczania godzin szkoleniowych przez listę tematów szkoleń po wskazówki pomocne w planowaniu własnego rozwoju zawodowego. Informator przypomina też choćby o nowościach w postaci zmian w zasadach rozliczania samokształcenia i dodatkowych jej form – do listy dotychczasowych doszły między innymi korzystanie z usług doradztwa świadczonych przez trenerów osobistych oraz prowadzenie tego rodzaju doradztwa. Warto też pamiętać, że na stronie internetowej PIBR po zalogowaniu dostępne jest narzędzie, które pozwala biegłym rewidentom monitorować stopień wypełnienia przez siebie obowiązków szkoleniowych. Czytelnicy e-Biblioteki znajdą w niej również Wytyczne organizacyjno-metodyczne na 2018 r. (aktualizacja - maj), czyli dokument w którym zaprezentowano m.in. wszystkie tematy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, a także omówiono metodykę, techniki i sposób prowadzenia zajęć oraz wymiar czasu i możliwe formy prowadzenia szkoleń.

Jesienią Komisja ds. szkoleń planuje kolejną edycję „Akademii trenera”. Będzie to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń przez wykładowców, ale także podwyższenia przez nich swoich kwalifikacji dzięki towarzyszącym wydarzeniu 8-godzinnym warsztatom z wystąpień publicznych, retoryki i pracy z głosem. Przygotowywane są również dwa spotkania w ramach projektu „Liderzy MSB”. Regularnie będą także odbywały się telekonferencje komisji z udziałem osób koordynujących ODZ w poszczególnych regionalnych oddziałach, poświęcone nowościom w programie szkoleń, narzędziach metodycznych i zasadach organizacyjnych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl