Komisja ds. szkoleń poszukuje autora/autorów materiałów ODZ

Poszukujemy ekspertów do stworzenia i opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2019 rok.

28 czerwca 2018

Publikacja dotyczyć będzie tematyki "Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe".

Celem materiałów szkoleniowych ODZ jest m.in.:

  • usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy czytelników w odniesieniu do rozliczania transakcji, w których występuje zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP),
  • zaznajomienie odbiorców z podstawowymi różnicami w definicji ZCP i rozliczaniu transakcji z użyciem ZCP wg prawa handlowego, podatkowego i bilansowego,
  • zaprezentowanie szczegółów dot. rozliczania transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości.

Osoby zainteresowane współpracą powinny:

  • posiadać wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne dotyczące tematyki publikacji ODZ,
  • znać specyfikę zawodu biegłego rewidenta.

Mile widziane są osoby będące autorami publikacji z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego lub posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla biegłych rewidentów.

Materiały szkoleniowe składać się będą z prezentacji, skryptu oraz zbioru zadań.

CV wraz ze wstępnym konspektem publikacji a także fragmentami dotychczasowych publikacji prosimy przesyłać na adres e-mailowy: magdalena.kos@pibr.org.pl do 20 lipca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf