Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:46, 23.04.2021 r.

MF o dodatkowych informacjach w sprawozdaniu z badania

Resort wydał kolejną interpretację w sprawie zawartości sprawozdania z badania

28 czerwca 2018

Artykuł 83 ustawy o biegłych rewidentach zawiera przepisy dotyczące formy i treści sprawozdania z badania oraz wymogi dotyczące opinii i innych informacji, które biegły rewident powinien zamieścić w tym sprawozdaniu. Powstała wątpliwość, czy inne elementy, które biegły rewident uzna za koniecznie do zamieszczenia w sprawozdaniu z badania (art. 83 ust. 3 pkt 17) obejmują tylko dodatkową komunikację zgodnie z wymogami KSB 706 lub odpowiednio KSB 706 (zmienionego). Być może bowiem zakres zastosowania tego przepisu jest szerszy i może odnosić się do komunikacji innych informacji lub spraw, które nie zostały uwzględnione w tym standardzie.

Samorząd biegłych rewidentów stoi na tym drugim stanowisku: zdaniem PIBR przepis art. 83 ust. 3 pkt 17 ustawy ma zastosowanie szersze niż tylko wynikające z KSB 706 lub odpowiednio KSB 706 (zmienionego). Ministerstwo Finansów właśnie potwierdziło ten pogląd.

Resort podkreślił, że przepisy ustawy nie precyzują, jakie informacje mogą być przedmiotem tego punktu sprawozdania z badania. Treść punktu 17 obejmuje wszystko to, co nie zostało ujęte w punktach 1-16, a co biegły rewident uzna za konieczne do zamieszczenia w sprawozdaniu z badania biorąc pod uwagę przepisy prawa i standardy badania.

Z pytaniem można zapoznać się tutaj.

Z odpowiedzią MF tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl