Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:50, 20.04.2021 r.

Najlepiej przeszkolone oddziały wyróżnione

Już po raz trzeci komisja ds. szkoleń wyróżniła regionalne oddziały, w których największy odsetek biegłych rewidentów wykonał obowiązki szkoleniowe.

11 lipca 2018

Komisja KRBR ds. szkoleń podsumowała wypełnianie przez biegłych rewidentów zobowiązań z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w roku 2017 i w całym okresie rozliczeniowym 2015-17. W 2017 r. obowiązki szkoleniowe spełniło niemal 89% członków samorządu – o ponad 10% więcej niż rok wcześniej. W trzyletnim okresie rozliczeniowym wymaganą liczbę godzin szkolenia skompletowało 78,8% biegłych rewidentów.

Tradycją w tej kadencji Rady stały się wyróżnienia dla regionalnych oddziałów z najwyższym odsetkiem przeszkolonych. Nagrody o charakterze finansowym oddziały przeznaczają najczęściej na cele szkoleniowe. Za rok 2017 wyróżniono:

  • w kategorii oddziałów zrzeszających do 100 członków: Koszalin przed Białymstokiem i Suwałkami;
  • w kategorii oddziałów zrzeszających od 101 do 399 członków: Bielsko-Białą, Rzeszów, Szczecin;
  • w kategorii oddziałów zrzeszających powyżej 400 członków: Katowice, Poznań, Kraków.

Lista liderów w okresie rozliczeniowym 2015-17 prezentuje się podobnie:

  • w kategorii oddziałów zrzeszających do 100 członków: Legnica, Suwałki, Koszalin;
  • w kategorii oddziałów zrzeszających od 101 do 399 członków: Bielsko-Biała, Rzeszów, Szczecin;
  • w kategorii oddziałów zrzeszających powyżej 400 członków: Katowice, Warszawa, Poznań.

Wszystkim nagrodzonym oddziałom gratulujemy!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl