Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:36, 30.07.2021 r.

Jaka sprawozdawczość spółek publicznych?

Komisja Europejska konsultuje planowane zmiany w regulacji sprawozdawczości publicznej oraz bada spójność aktualnych rozwiązań.

12 lipca 2018

Prawo UE dotyczące sprawozdawczości publicznej opiera się na wielu aktach prawa unijnego, które były przyjęte w różnych okresach i przez lata przechodziły liczne zmiany. Aby ocenić działanie i spójność różnych zmian legislacyjnych wprowadzanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat, Komisja zdecydowała się przeprowadzić kompleksową ich ocenę. Sprawozdawczość spółek musi także odpowiadać na długoterminowe wyzwania, takie jak cyfryzacja czy zapotrzebowanie na sprawozdawczość dotyczącą zrównoważonego rozwoju.

Ocena pozwoli ustalić, czy obowiązki związane ze sprawozdawczością publiczną, w tym wymogi raportowania finansowego i niefinansowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w UE, spełniają swoje cele (skuteczność, przydatność i wartość dodana dla UE), czy różne zmiany w dorobku wspólnotowym są ze sobą spójne (spójność obecnej legislacji jako całości) i na koniec, czy koszt i ciężar obowiązków sprawozdawczych są racjonalne i proporcjonalne.

W tym celu Komisja przygotowała obszerną ankietę, dostępną online. Można ją wypełnić w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Dodatkowe wyjaśnienia znajdą Państwo w informacyjnej notatce.

Z anglojęzyczną wersją ankiety zapoznać się można (ale nie wypełnić!) także w formie dokumentu pdf.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl