Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:51, 20.04.2021 r.

Obowiązkowe badania sprawozdań OPP

Resort finansów konsultuje projekt rozporządzenia wprowadzający obowiązkowe badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.

19 lipca 2018

Ministerstwo Finansów umieściło w serwisie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków tej regulacji. Obligatoryjne badania mają objąć organizacje, które wykonują zlecone zadania publiczne, są beneficjentami dotacji w wysokości minimum 50 tys. zł i osiągnęły przychód co najmniej równy 3 mln zł.

Resort prosi o przekazanie opinii i ewentualnych uwag do projektu w formie elektronicznej na adres sekretariat.DR@mofnet.gov.pl lub faksem na nr (022) 694-32-60.

Tekst projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem dostępny jest w serwisie RCL.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl