Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:05, 30.07.2021 r.

Protokół obrad NKZBR 18-19 czerwca br. już dostępny

Informujemy, że na stronie internetowej Izby udostępniono projekt protokołu z przebiegu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który obradował w dniach 18-19 czerwca 2018 r. 

19 lipca 2018

W ciągu 30 dni od dnia dzisiejszego (a więc do dnia 18 sierpnia br.) delegaci mają prawo wglądu do projektu i zgłaszania uwag. 

Projekt został udostępniony na stronie internetowej Izby w panelu po zalogowaniu się (zakładka "Dokumenty biegłego/Nadzwyczajny Zjazd..."), jak również wysłany pocztą elektroniczną do delegatów oraz w formie wydruku udostępniony w Biurze Izby. Uwagi do treści projektu protokołu prosimy o przesyłanie drogą pisemną lub elektroniczną (na adres: ewelina@pibr.org.pl).
 
Prezydium Zjazdu ma obowiązek rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez delegatów i podpisu protokołu do dnia 1 września br. Po tym czasie przyjęty protokół będzie przechowywany w Biurze Izby, jak również zostanie udostępniony na stronie internetowej samorządu.
 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl