Konferencja KNA - save the date

Komisja Nadzoru Audytowego poinformowała, że organizowana przez nią doroczna konferencja odbędzie się 11 października 2018 r. w Warszawie.

27 lipca 2018

W trakcie tegorocznej konferencji KNA chciałaby zwrócić uwagę na kluczowe znaczenie informacji finansowej dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także wskazać na rolę komitetów audytu, firm audytorskich oraz instytucji takich jak KNA czy KNF w zapewnianiu rzetelności i wiarygodności informacji. Będzie to również okazja do wymiany poglądów na temat doświadczeń ze stosowania przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach, a także Rozporządzenia UE Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych JZP. W dyskusjach panelowych wezmą udział członkowie KNA, przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, komitetów audytu, firm audytorskich, a także PIBR.

Konferencja odbędzie się 11 października w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana będzie wcześniejsza rejestracja uczestników. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w drugiej połowie sierpnia na stronie KNA, a rejestracja rozpocznie się we wrześniu.

Zaproszenie na konferencję KNA znajduje się tutaj.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf