Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:10, 28.07.2021 r.

NIK pyta biegłych rewidentów o CIT

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się przepisom o podatku dochodowych od osób prawnych. W ramach tej kontroli rozpoczęła konsultacje wśród praktyków.

5 września 2018

Departament Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli przeprowadza w roku 2018 kontrolę „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT”. W jej trakcie będziemy dokonywać oceny m. in. legalności i rzetelności działania organów administracji skarbowej, a przedmiotem szczególnego naszego zainteresowania będzie sposób stosowania w praktyce klauzuli generalnej o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania oraz zasady in dubio pro tributario.

Ważnym elementem dla sformułowania przez NIK przyszłej oceny skontrolowanej działalności jest uzyskanie informacji, jak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oceniane są przez podatników oraz przez podmioty, które zapewniają im profesjonalne wsparcie z zakresu doradztwa podatkowego, rachunkowości lub generalnej obsługi prawnej.

W celu pozyskania tej wiedzy przygotowana została specjalna ankieta online, dostępna do końca września w serwisie internetowym NIK. Zachęcamy do wyrażenia swojego zdania!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl