Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:12, 1.12.2021 r.

Konferencja KNA

W dniu 11 października 2018 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) organizuje konferencję pt. Sprawozdawczość finansowa firm - wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Konferencja odbędzie się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w Sali Notowań.

17 września 2018

W trakcie konferencji KNA zwróci uwagę na kluczowe znaczenie sprawozdawczości finansowej dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego a także wskaże na rolę komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, firm audytorskich oraz instytucji publicznych (KNA oraz KNF) w zapewnieniu jej rzetelności i wiarygodności. Konferencja ma być również okazją do wymiany poglądów na temat doświadczeń wynikających ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach... a także rozporządzenia UE nr 537/2014.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 26 września br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji na temat Konferencji, w tym formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl