Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:40, 1.02.2023 r.

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach

Do 7 listopada można zgłaszać uwagi do opublikowanego dziś projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

31 października 2018

Rządowe Centrum Legislacji 31 października 2018 r. opublikowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uzasadnienie do projektu.

Oznacza to jednocześnie rozpoczęcie procesu konsultacji. Ze względu na krótki termin zgłaszania uwag, zwracamy się z prośbą o przesyłanie sugestii zmian bezpośrednio do Biura PIBR na adres e-mailowy paulina.klimejko@pibr.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2018 r. (środa).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl