Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:05, 8.12.2021 r.

Biegli sądowi po raz drugi

Z e-Biblioteki można już ściągnąć kolejny numer biuletynu Komisji Biegłych Sądowych przy PIBR.

11 grudnia 2018

Komisja funkcjonuje przy RO Gdańsk i działa – poprzez szkolenia, publikacje i prace nad regulacjami – na rzecz stałego podnoszenia jakości pracy biegłych rewidentów będących biegłymi sądowymi. W drugim numerze przeczytamy między innymi o wnioskach o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie czy opiniach na potrzeby roszczeń z tytułu utraconych korzyści. Danuta Boniecka, współinicjatorka Komisji, obszernie omawia także problem malejącej liczby biegłych rewidentów, którzy decydują się wykorzystywać swoje kompetencje także jako biegli sądowi.

Nowy numer dostępny jest bezpłatnie w e-Bibliotece. Znajduje się tam również numer pierwszy biuletynu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl