Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:28, 1.12.2021 r.

Konsultacje w nowej formule

Dotychczas Biuro PIBR indywidualnie odpowiadało na poszczególne pytania zgłaszane przez biegłych rewidentów za pomocą formularza „Konsultacje PIBR”.

14 stycznia 2019

Ponieważ ustawa o biegłych rewidentach obowiązuje już ponad rok, formuła Konsultacji została zmieniona. Pytania nadsyłane poprzez formularz, a także docierające mailowo i telefonicznie będą zbierane, grupowane i regularnie analizowane. Po dokonaniu wyboru spośród nich tych najbardziej istotnych dla całego środowiska i najczęściej się powtarzających, Biuro PIBR przygotuje odpowiedzi, w razie konieczności konsultując je z Komisją ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, prezesem KRBR lub innymi ekspertami. Odpowiedzi wymagające uzgodnień z Ministerstwem Finansów będą poprzedzone konsultacjami z resortem lub oficjalną prośbą do MF o interpretację. Odpowiedzi dotyczące najczęściej pojawiających się zagadnień będą systematycznie publikowane na stronie PIBR w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

Zakres publikowanych w nowej formule informacji ograniczony będzie do tematyki związanej ze standardami wykonywania zawodu, kontroli jakości oraz zasadami etyki zawodowej. Konsultacje nie będą obejmować zatem przepisów i standardów z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych, ustaw ani innych aktów prawnych.

Znajdujące się już na stronie internetowej PIBR pytania i odpowiedzi udzielone w dotychczasowej formule Konsultacji zostały przeniesione do wydzielonego Archiwum. Należy jednak pamiętać, że baza ta nie będzie aktualizowana.

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl