Propozycje zmiany części uchwał Zjazdu już dostępne

Informujemy, że w dniu 12 marca br. KRBR podjęła uchwałę ws. akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych części projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Są to projekty uchwał dotyczących: porządku i regulaminu obrad IX KZBR, zmian do podstawowych zasad gospodarki finansowej Izby oraz zmian do zasad ustalania składek członkowskich. Materiał jest efektem prac poszczególnych komisji KRBR m.in. na podstawie uwag wnoszonych przez biegłych rewidentów.

15 marca 2019

W dalszej kolejności KRBR przyjmie projekty uchwał dotyczących propozycji zmian do statutu Izby oraz projekt programu działania Izby na lata 2019-2023. Wszystkie ww. dokumenty będą stanowiły punkt wyjścia dla delegatów na IX KZBR, którzy podczas obrad Zjazdu będą mieli prawo zmienić projekty, ustalić ich ostateczną treść, a następnie IX KZBR będzie głosował nad ich przyjęciem.

Całość ww. materiałów znajduje się w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu się.

Ww. uchwała nie była jeszcze przedmiotem posiedzenia Komisji Nadzoru Audytowego.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl