Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:38, 8.12.2021 r.

Propozycje zmiany części uchwał Zjazdu już dostępne

Informujemy, że w dniu 12 marca br. KRBR podjęła uchwałę ws. akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych części projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Są to projekty uchwał dotyczących: porządku i regulaminu obrad IX KZBR, zmian do podstawowych zasad gospodarki finansowej Izby oraz zmian do zasad ustalania składek członkowskich. Materiał jest efektem prac poszczególnych komisji KRBR m.in. na podstawie uwag wnoszonych przez biegłych rewidentów.

15 marca 2019

W dalszej kolejności KRBR przyjmie projekty uchwał dotyczących propozycji zmian do statutu Izby oraz projekt programu działania Izby na lata 2019-2023. Wszystkie ww. dokumenty będą stanowiły punkt wyjścia dla delegatów na IX KZBR, którzy podczas obrad Zjazdu będą mieli prawo zmienić projekty, ustalić ich ostateczną treść, a następnie IX KZBR będzie głosował nad ich przyjęciem.

Całość ww. materiałów znajduje się w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu się.

Ww. uchwała nie była jeszcze przedmiotem posiedzenia Komisji Nadzoru Audytowego.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl