Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:13, 7.12.2021 r.

Komplet projektów uchwał Zjazdu już dostępny

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. KRBR podjęła uchwałę ws. akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych pozostałych projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Są to projekty uchwał dotyczących: zmiany statutu PIBR, programu działania samorządu w kadencji 2019-2023 oraz długoterminowej strategii działania PIBR. Materiał jest efektem prac poszczególnych komisji KRBR m.in. na podstawie uwag wnoszonych przez biegłych rewidentów.

19 kwietnia 2019

Razem z wcześniej przyjętymi projektami ww. dokumenty będą stanowiły punkt wyjścia dla delegatów na IX KZBR, którzy podczas obrad Zjazdu będą mieli prawo zmienić projekty, ustalić ich ostateczną treść, a następnie IX KZBR będzie głosował nad ich przyjęciem.

Ww. uchwała nie była jeszcze przedmiotem posiedzenia Komisji Nadzoru Audytowego.

Jednocześnie informujemy, że dostępne są już również sprawozdania z działalności organów PIBR za kadencję 2015-2019.

Całość ww. materiałów znajduje się w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu się.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl