Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:04, 6.07.2022 r.

Nowelizacja ustawy w Komisji Finansów Publicznych

Projekt zmiany ustawy o biegłych rewidentach był tematem obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych

1 lipca 2019

Projekt zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach... (druk nr 3481) po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu 12 czerwca 2019 r. został skierowany do prac w ramach sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Poświęcone projektowi posiedzenie Komisji odbyło się 26 czerwca 2019 r. Samorząd biegłych rewidentów reprezentowali na nim Barbara Misterska-Dragan, prezes KRBR, Monika Kaczorek, zastępca prezesa KRBR, oraz członkowie KRBR Joanna Chwaścikowska-Karwacka i Mirosław Szmigielski. Przedstawiciele PIBR przekazali  stanowisko samorządu, występując przede wszystkim w obronie mniejszych firm audytorskich. Wskazali na główne zagrożenia i słabości projektu, argumentując m.in., że:

  • bezpośredni nadzór publiczny powinien być skupiony na firmach wykonujących usługi dla JZP, w przypadku pozostałych efektywniejszy będzie pośredni nadzór poprzez organy samorządu;
  • nowelizacja zaszkodzi przede wszystkim polskim małym i średnim firmom audytorskim, z których część może nie unieść nowych obciążeń wynikających z restrykcyjnych zapisów ustawy;
  • objęcie nadzorem i opłatami także usług niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów stawia firmy audytorskie w sytuacji nierównej konkurencji z innymi podmiotami wykonującymi te usługi;
  • niezależnie od powyższych zastrzeżeń, przewidziany w nowelizacji okres przejściowy jest zbyt krótki.

Na wniosek przewodniczącego Komisji do projektu wprowadzono kilka poprawek, dotyczących kompetencji osób prowadzących kontrole. Przedstawiciele PIBR krytycznie odnieśli się do tych  poprawek, które obniżają znacznie wymogi kompetencyjne wobec osób kontrolujących badania nie-JZP i inne usługi.

Porządek obrad najbliższego posiedzenia Sejmu (3 lipca 2019) zostanie być może uzupełniony o sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych na temat projektu zmiany ustawy.

Zapis posiedzenia Sejmu z 12 czerwca 2019 r. znajduje się tutaj (plik PDF, str. 107 do 114).

Zapis transmisji obrad Komisji Finansów Publicznych z 26 czerwca 2019 r. jest udostępniany tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl