Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:15, 29.03.2023 r.

PIBR poszukuje audytora

PIBR poszukuje firmy audytorskiej celem wykonania usługi badania sprawozdań finansowych PIBR za lata 2019-2021 (rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

28 sierpnia 2019

W związku z powyższym zapraszamy firmy audytorskie do składania pisemnych ofert do dnia 10 września 2019 r. (decyduje data otrzymania oferty przez Biuro PIBR) na wykonanie przedmiotowej usługi.

Warunkiem niezbędnym do wyboru przez PIBR firmy audytorskiej jest złożenie przez firmę audytorską deklaracji niezależności, w której – poza stwierdzeniem o zgodności z przepisami prawa w tym względzie – firma potwierdzi również, iż w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia oferty (a także w okresie późniejszym, do dnia wydania ostatniej z opinii) żaden z: właścicieli, wspólników, członków organów zarządzających lub nadzorczych, pracowników oraz biegłych rewidentów firmy lub firm audytorskich powiązanych z tą firmą audytorską w jakikolwiek sposób nie był i nie będzie członkiem:

  • organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz ich komisji lub zespołów,
  • organów regionalnych oddziałów PIBR oraz ich komisji lub zespołów,
  • Komisji Egzaminacyjnej,

a także nie był pracownikiem Biura PIBR lub regionalnych oddziałów PIBR oraz nie wykonywał obowiązków wizytatora lub kontrolera Krajowej Komisji Nadzoru, a także nie wykonywał jakichkolwiek prac na rzecz Komisji Egzaminacyjnej oraz nie wykonywał funkcji zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego;

Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających powyższe warunki dokona Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

Wszelkie pytania oraz oferty, zawierające co najmniej cenę oraz termin wykonania badania (z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych PIBR”) prosimy zgłaszać do Moniki Bekier, pracownika Biura PIBR, tel. 22 637 30 81 wewn. 108, email: monika.bekier@pibr.org.pl.

Informacje dotyczące wcześniejszych sprawozdań finansowych PIBR znajdują się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl