Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:17, 10.06.2023 r.

PIBR wzywa do przedstawienia prognoz przychodów

30 września 2019 r. mija ustawowy termin podania do KRBR prognozowanych przychodów z rewizji finansowej w nie-JZP

11 września 2019

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRiF z dnia 31 października 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego, firmy audytorskie mają obowiązek przekazania do KRBR w terminie do dnia 30 września br. informacji o prognozowanych przychodach z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowych w jednostkach innych niż JZP na 2019 r. i 2020 r. (niezależnie od danych przekazywanych wcześniej).

Prosimy o przekazywanie ww. informacji wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej PIBR (panel po zalogowaniu się).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1571), oraz art. 55 ust. 10b zmienionej ustawy, firmy audytorskie są zobowiązane do przekazywania corocznie do PANA informacji o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym.

W 2019 r. firmy audytorskie mają na to czas do 20 października br., a informacje składane mają być jeszcze do KNA (PANA rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2020 r.)

Przypominamy również, iż zgodnie ze zmienioną ustawą – począwszy od opłat z tytułu nadzoru za 2020 r.:

 • opłaty stanowić będą przychód PANA i będą kierowane w całości do PANA, zaś wskaźnik opłaty (wspólny dla wszystkich firm audytorskich, niezależnie od tego czy czynności będące podstawą opłaty były wykonywane na rzecz JZP czy też innych jednostek) na dany rok ustalać będzie Minister Finansów,
 • zmianie ulega podstawa ustalania opłaty: stanowić ją będą przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (dotychczas podstawą były wyłącznie czynności rewizji finansowej),
 • stawka procentowa opłaty nie będzie mogła przekroczyć 4%.

 

Potrzebujesz wsparcia?

Instrukcja odzyskiwania hasła (hasło można odzyskać samodzielnie):

 1. proszę wejść na stronę https://pibr.org.pl/pl/login
 2. następnie kliknąć link Nie pamiętasz hasła?
 3. uzupełnić adres e-mail
 4. nacisnąć "odzyskaj hasło"

Na podany adres e-mail przesłany zostanie link pod którym można ustanowić nowe hasło (hasło musi zawierać co najmniej: 8 znaków, wielką i małą literę, cyfrę i znak specjalny !@#$%). Loginem jest adres e-mail.

Uwaga: Jeżeli wyświetlona zostanie informacja "nie ma takiego adresu e-mail w systemie" to aby zalogować się na stronę należy zaktualizować adres e-mail (instrukcja poniżej).

Instrukcja aktualizacji adresu e-mail firmy audytorskiej:

 1. proszę wejść na stronę https://www.pibr.org.pl/pl/informacja-dla-firm-audytorskich#formularze-dla-firm
 2. pobrać Formularz aktualizacji danych firmy audytorskiej
 3. wypełnić (wpisać adres e-mail)
 4. podpisać, zeskanować i wysłać na firmyaudytorskie@pibr.org.pl
 5. następnego dnia proszę przejść instrukcję odzyskiwania hasła (opisaną powyżej)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl