Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:53, 3.10.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów wydłużającego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019.

30 marca 2020

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzenie to powstało w odpowiedzi na zgłaszane m.in. przez PIBR postulaty dot. poważnego ryzyka niedotrzymania ustawowych terminów składania sprawozdań – spowodowanego przez sytuację epidemiczną panującą w kraju.

Rozporządzenie, które ma wejść w życie 31 marca 2020 r., powstało na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie RCL.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl