Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:12, 29.05.2023 r.

Komunikat PANA i CEAOB w związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19

Oficjalny komunikat Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz stanowisko Komitetu Europejskich Organizacji Nadzoru Audytowego ( KEON )  w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na badania sprawozdań finansowych.

30 marca 2020

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) oraz Komitet Europejskich Organizacji Nadzoru Audytowego (Committee of European Audit Oversight Bodies, CEAOB) opublikowały stanowiska, w których przedstawiają wytyczne dla biegłych rewidentów i firm audytowych.

Jak odnotowuje polski regulator, (…)  obecna sytuacja nie powinna negatywnie wpłynąć na jakość przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych, które powinny być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i Krajowymi Standardami Badania . W obecnych okolicznościach niezbędnym może okazać się natomiast dodatkowy czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich wymaganych procedur badania, nawet w przypadku wystąpienia ryzyka opóźnienia w raportowaniu. PANA zaznacza, że trwają zaawansowane prace legislacyjne, w których PANA bierze udział, nad wydłużeniem terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zbieżne stanowisko prezentuje Komitet Europejskich Organizacji Nadzoru Audytowego (Committee of European Audit Oversight Bodies, CEAOB): zakończenie badania sprawozdania finansowego przy jednoczesnym zadbaniu o jego wysoką jakość, w obecnych okolicznościach, może wymagać dodatkowego czasu, co z kolei może wpłynąć na terminy raportowania. W rezultacie biegli rewidenci mogą być zmuszeni do odroczenia wydania sprawozdania z badania, a w sytuacji, gdy nie będą w stanie uzyskać niezbędnych dowodów badania, mogą uznać za niezbędne dokonanie modyfikacji swojej opinii z badania. 

Polska Izba Biegłych Rewidentów na bardzo wczesnym etapie rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce wskazywała, że może ona mieć wpływ na pracę audytorów – przypomniała Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Najważniejsze postulaty, które przekazaliśmy Premierowi, Ministrowi Finansów oraz Prezesowi PANA zostały uwzględnione, czego efekty widzimy w projekcie rozporządzenia ministra finansów. Ma ono zacząć obowiązywać 31 marca. Decyzja ministerstwa o odroczeniu terminów składania sprawozdań finansowych ułatwi pracę biegłych rewidentów, którzy muszą ocenić, czy zarządy firm właściwie oszacowały wpływ epidemii na funkcjonowanie badanej organizacji. Stanowisko zarówno PANA, jak i CEAOB wskazuje, że regulatorzy podzielają naszą ocenę na temat konieczności wydłużenia ustawowych terminów.

Komunikaty PANA oraz CEAOB dostępne są w całości na stronie PANA:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl