Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:11, 29.11.2022 r.

Apel do Ministerstwa Finansów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów apeluje do resortu finansów w kwestii odpowiedzialności kierowników jednostek za przygotowanie sprawozdań finansowych

9 kwietnia 2020

Sporządzanie sprawozdań finansowych i kwestia uwzględniania w nich skutków epidemii COVID 19 wzbudza wśród biegłych rewidentów duże zainteresowanie. Chociaż istnieją odpowiednie przepisy, mające zastosowanie w aktualnej sytuacji, wielu audytorów ma problemy czy obawy z ich zastosowaniem. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w swoim apelu do Ministerstwa Finansów przypomina jednak, że Mimo niepewnej sytuacji to na kierownikach jednostek, a nie na biegłych rewidentach, ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego rzetelnie i jasno przedstawiającego sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki a także dokonania oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności.

KRBR apeluje do resortu o podjęcie działań, których celem będzie m.in. przypomnienia kierownikom jednostek o tym, iż ich odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe nie kończy się w momencie jego przygotowania.

Treść apelu wystosowanego do Ministerstwa Finansów można poznać tutaj:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl