Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:43, 3.10.2023 r.

Bożena Lisiecka-Zając 1944-2020

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bożeny Lisieckiej-Zając

20 listopada 2020

 

Wieloletniego pracownika Ministerstwa Finansów. W latach 1990-2000 Dyrektora Departamentu Rachunkowości, odpowiedzialnego za harmonizację polskich standardów rachunkowości ze standardami unijnymi oraz MSR/MSSF i regulacji prawnych
w zakresie zawodu biegłego rewidenta.

 

Biegłego rewidenta odznaczonego za szczególne zasługi i osiągnięcia na rzecz samorządu
oraz na polu rewizji finansowej lub rachunkowości
medalem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

 

Członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w latach 1992-1995

 

Przewodniczącej i członka Komisji Egzaminacyjnej w latach 1991-2000
członka krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych.

  

Autorki i współautorki licznych publikacji z zakresu rachunkowości, uznanej i cenionej,
jako wykładowca.

 

Żegnamy autorytet, cenionego za ogromną wiedzę i doświadczenie człowieka, który pozostanie w naszych sercach i pamięci.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 listopada o godz. 10:30 w kościele pod wezwaniem św. Anny w Wilanowie, przy ul Kolegiackiej 1.

Pochówek urny z prochami nastąpi bezpośrednio po mszy żałobnej na cmentarzu w Wilanowie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl