Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:03, 29.09.2023 r.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – szacowanie ryzyka

Księgowi muszą identyfikować, oceniać i rozumieć ryzyka prania pieniędzy, na które są narażeni oraz je skutecznie zmniejszać

1 grudnia 2020

Kolejna część przygotowanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: podstawy” poświęcona jest kwestii opartego na oszacowaniu ryzyka podejścia do przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. 

Według przewodnika, zawodowi księgowi powinni rozumieć trzy kluczowe obszary ryzyka przy nawiązywaniu współpracy z nowymi firmami lub przy świadczeniu usług na rzecz klientów. Te ryzyka to: ryzyko geograficzne, ryzyko związane z klientem oraz ryzyko związane z usługami.

Przewodnik zaleca, aby ogólną zasadą podejścia opartego na oszacowaniu ryzyka było - w sytuacji podwyższonego ryzyka - zastosowanie wzmożonych środków w celu zarządzania takim ryzykiem i jego zmniejszenia. Zakres, stopień, częstotliwości i intensywność środków zapobiegawczych i przeprowadzanych kontroli powinna być wzmożona w przypadkach scenariuszy o podwyższonym ryzyku.

Pełna treść przetłumaczonej na język polski drugiej części przewodnika dostępna jest tutaj.

Poprzednią część („Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: podstawowe informacje - Część 1: Wprowadzenie do zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy dla zawodowych księgowych”) można przeczytać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl