Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:19, 29.11.2022 r.

Opóźnienie obowiązku stosowania ESEF

Komunikat MF i UKNF w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF.

15 grudnia 2020

Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące zmiany Dyrektywy Transparency (Dyrektywa 2004/109/WE) w zakresie terminu obowiązkowego stosowania przez emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jednolitego elektronicznego formatu raportowania (European Single Electronic Format, ESEF). Dzięki porozumieniu o rok zostanie opóźnione obowiązkowe zastosowanie wymogów ESEF – dla raportów za lata obrotowe zaczynające się 1 stycznia 2021 r. lub później, tj. począwszy od raportów za 2021 rok.

Ponieważ ostateczna decyzja dotycząca opóźnienia należy do poszczególnych państw członkowskich UE, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF. Utrzymana zostanie jednak możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020. Jak zapowiada Ministerstwo, odpowiednie przepisy implementujące unijne prawo do polskich przepisów zostaną przygotowane niezwłocznie po przyjęciu zmiany Dyrektywy Transparency oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Resort finansów zachęca do stosowania formatu ESEF już przy sporządzaniu raportów rocznych za 2020 rok a Urząd Komisji Nadzoru Finansowego do wzięcia udziału w testach, które odbędą się 11 stycznia – 15 lutego 2021 r.

Komunikat MF i UKNF: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-mf-i-uknf-w-sprawie-odroczenia-obowiazku-stosowania-esef.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl