Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:41, 1.12.2023 r.

Potwierdzenia zewnętrzne - wskazówki PIBR

Przedstawiamy „Wskazówki dotyczące potwierdzeń zewnętrznych w warunkach badania zdalnego”.

18 grudnia 2020

Badanie zdalne, nowa forma współpracy z klientem wprowadzona na szeroką skalę w wyniku pandemii wiosną tego roku, zostaje z nami na dłużej.

Podczas badania sprawozdania finansowego, niezależnie od tego, czy jest ono przeprowadzane w tradycyjny czy też w zdalny sposób, biegły rewident powinien uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody badania umożliwiające sformułowanie racjonalnych wniosków stanowiących podstawę opinii. Przy czym, dowody badania są bardziej wiarygodne, jeżeli są uzyskane z niezależnych źródeł spoza jednostki, są uzyskane bezpośrednio przez biegłego rewidenta i istnieją w udokumentowanej formie (papierowej lub elektronicznej).

Celem udostępnionego dziś opracowania jest wsparcie biegłych rewidentów poprzez przybliżenie wybranych wymogów KSB 505 – „Potwierdzenia zewnętrzne”, przy uwzględnieniu specyfikacji badania zdalnego, elektronicznej komunikacji i podpisów elektronicznych. W materiale przedstawiona jest procedura potwierdzeń zewnętrznych w relacji: biegły rewident - klient (sporządzający sprawozdanie finansowe) - strona trzecia (potwierdzająca). Podkreślone jest, że to biegły rewident - zgodnie z KSB 505 - sprawuje kontrolę nad prośbami o potwierdzenia zewnętrzne, określa informacje, które mają być potwierdzone lub uzyskane, wybiera odpowiednią stronę potwierdzającą oraz projektuje treść prośby o potwierdzenie, obejmujące ustalenie, czy prośby są odpowiednio zaadresowane i zawierają informację zwrotną dla odpowiedzi, które mają zostać przesyłane bezpośrednio do biegłego rewidenta, oraz wysyła prośby, w tym ponowne (jeśli odpowiedź nie została otrzymana), gdy ma to zastosowanie, do strony potwierdzającej.

„Wskazówki dotyczące potwierdzeń zewnętrznych w warunkach badania zdalnego” można pobrać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl