Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:09, 26.11.2022 r.

Komunikat KRBR w sprawie regulacji dotyczących wynagrodzeń

Rada PANA rozpatrzyła komunikat KRBR w sprawie stosowania regulacji prawnych dotyczących wynagrodzeń, w tym wynikających z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

21 grudnia 2020

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) skierowała do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pismo, w którym wskazała na konieczność opracowania wytycznych dla firm audytorskich. W związku z tym, 26 października - w pierwszym etapie realizacji zaleceń PANA – KRBR przyjęła komunikat przypominający o stosowaniu niektórych przepisów prawa (Komunikat nr 4/2020). W komunikacie jest przypomnienie o przepisach dotyczących wynagrodzeń, w tym o ustawie o biegłych rewidentach, ustawie o minimalnym wynagrodzeniu oraz kodeksie cywilnym. 17 grudnia otrzymaliśmy informację, że Rada PANA nie stwierdziła podstaw do zaskarżenia tego komunikatu.

Z treścią komunikatu KRBR oraz pismem PANA można zapoznać się w sekcji prawo i standardy/regulacje PIBR/komunikaty lub tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl