Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:46, 4.12.2022 r.

Kod GTU_12 a usługi badania

Wątpliwości dotyczące oznaczenia tzw. kodem GTU_12 usług badania sprawozdań finansowych.

28 grudnia 2020

Po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług firmy audytorskie zaczęły zgłaszać wątpliwości dotyczące oznaczenia tzw. GTU_12 usług audytorskich w zakresie badania sprawozdań finansowych.

Według oceny PIBR świadczenie usług badania sprawozdań finansowych wchodzi w zakres grupowania 69.20.1 PKWiU – „Usługi w zakresie audytu finansowego” i nie jest objęte obowiązkiem oznaczania w ewidencji prowadzonej dla celów VAT grupowaniem „12”.

O potwierdzenie zwróciliśmy się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). KIS wskazała, że w polu GTU_12 powinno być raportowane świadczenie wyłącznie wskazanych usług o charakterze niematerialnym: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. KIS wyjaśniła także, że w ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku mogą być klasyfikacje statystyczne:

  1. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
  2. księgowe: 69.20.2
  3. prawne: 69.1
  4. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
  5. marketingowe: 73.11.12
  6. firm centralnych: 70.1
  7. reklamowych: 73.1
  8. badania rynku i opinii publicznej: 73.2
  9. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
  10. usług szkoleniowych: 85.

Wśród wymienianych przez KIS symboli PKWiU, związanych z obowiązkiem raportowania w polu GTU_12, nie ma symbolu 69.20.1 PKWiU – „Usługi w zakresie audytu finansowego”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl