Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:48, 4.12.2022 r.

Żegnamy Marię Rzepnikowską

Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu naszej wspaniałej Koleżanki - Marii Rzepnikowskiej.

5 stycznia 2021

Maria Rzepnikowska miała ogromny wkład w budowę fundamentów profesji biegłego rewidenta w Polsce. Była nie tylko cenioną ekspertką rachunkowości i uznaną menadżerką, ale również osobą zawsze gotową do pracy na rzecz zawodu i silniej pozycji samorządu.

Swoją działalność na rzecz biegłych rewidentów rozpoczęła w łódzkim oddziale samorządu, następnie w latach 2003-2015 była członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a przez dwie kadencje pełniła funkcję zastępcy Prezesa KRBR. Sprawowała także funkcję przewodniczącej Komisji ds. współpracy międzynarodowej, od początku kształtując politykę międzynarodową Izby. Zasiadała również w Komisji Nadzoru Audytowego, reprezentując samorząd.

Współpracowała z Sejmową Komisją Finansów Publicznych i była zaangażowana jako ekspert z dziedziny rachunkowości w prace zespołów przygotowujących lub opiniujących zmiany w przepisach prawa. Brała udział w tworzeniu 4, 7 oraz 43 Dyrektywy UE, ponadto reprezentowała Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Federation of European Accountants (Accountancy Europe) i jako pierwsza Polka pełniła funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa zarządu tej paneuropejskiej organizacji.

Swoją działalność na rzecz samorządu łączyła z pełną sukcesów karierą zawodową. Przez wiele lat była związana z firmą Deloitte Audyt, w której pełniła funkcję prezesa zarządu.

Maria Rzepnikowska była absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Na tej samej uczelni ukończyła także Podyplomowe Studium Finansów i Rachunkowości oraz prowadziła wykłady z zakresu rachunkowości. Była również cenioną autorką szeregu publikacji z zakresu rachunkowości.

Majka – jak mówili do niej przyjaciele i znajomi - zostawiła po sobie przestrzeń, której nie sposób zapełnić. Jej głos był zawsze wyraźny, słyszalny i zmuszał nas wszystkich do refleksji. Dawała perspektywę, którą mogło dać niewielu. Zostawia po sobie również spuściznę, za którą czujemy się odpowiedzialni i wzór postawy dla biegłych rewidentów. Będzie nam brakowało jej zaangażowania i gotowości do rozmowy o sprawach ważnych.

W imieniu społeczności biegłych rewidentów składamy najszczerzej kondolencje rodzinie i bliskim.


Pożegnanie odbędzie się 12 stycznia 2021 r. o godz. 13.30 na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl