Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:19, 1.12.2022 r.

Uwzględnienie ryzyka klimatycznego w badaniu sprawozdania finansowego

IAASB przygotował dokument zwracający uwagę na okoliczność uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych.

26 stycznia 2021

Alert przygotowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) ma zwrócić uwagę na okoliczności uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Jak zaznaczają autorzy dokumentu, „Większość jednostek, o ile nie wszystkie, może doświadczyć – bezpośrednio lub pośrednio – skutków zmian klimatycznych”. Niektóre z najbardziej narażonych branż to usługi finansowe (w tym banki i grupy ubezpieczeniowe), energetyka, transport, budownictwo, producenci surowców, rolnictwo i leśnictwo. Natomiast firmy z innych sektorów mogą zostać zmianami klimatycznymi dotknięte w sposób pośredni – z powodu ich wpływu na łańcuchy dostaw, klientów, finansowanie, ubezpieczenie oraz przepisy prawa i regulacje.

Z tych właśnie powodów, zdaniem IAASB, wszystkie jednostki muszą rozważyć, na jakie rodzaje ryzyk związanych z klimatem może być narażone ich przedsiębiorstwo w perspektywie długoterminowej. Chociaż samo wyrażenie „zmiany klimatu” nie występuje w MSB, standardy te wymagają jednak, aby „biegły rewident zidentyfikował i oszacował ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń w sprawozdaniu finansowym”. Jak podkreśla IAASB, „w zależności od stanu faktycznego i okoliczności występujących w danej jednostce, zdarzenia lub uwarunkowania związane z klimatem mogą przyczynić się do zwiększenia podatności na zniekształcenie pewnych kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym jednostki”.

Pełna treść alertu IAASB dostępna jest tutaj oraz w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl