Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:38, 29.11.2022 r.

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2021 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.
Celem spotkań będzie omówienie metodyki prowadzenia zajęć w oparciu o przygotowane przez Centrum Edukacji PIBR materiały szkoleniowe.

27 stycznia 2021

Zapraszamy wykładowców ODZ na pierwsze spotkanie dydaktyczne dotyczące tematu:

  • Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych, 15 marca 2021 r. w godzinach: 14:00-17:15. - ze względu na małą ilość zgłoszeń szkolenie zostało odwołane.

Jednocześnie przypominamy, że w 2021 roku znacznej zmianie uległ zakres merytoryczny tego szkolenia. Szczegóły dostępne są w Wytycznych organizacyjno-metodycznych do szkoleń obligatoryjnych w 2021 r.

O terminach kolejnych szkoleń dla wykładowców poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

Udział w szkoleniu jest odpłatny i wynosi:

  • 200,00 zł + VAT zw = 200,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
  • 200,00 zł + 23% VAT = 246,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Cena obejmuje uczestnictwo w spotkaniu oraz komplet materiałów szkoleniowych.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń Centrum Edukacji PIBR zapewnia sobie możliwość odwołania szkolenia.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

  • do 2 marca 2021 r.

Kontakt:
Wszelkich informacji udziela:
Elżbieta Goławska
tel. 22 637 31 04
e-mail: elzbieta.golawska@pibr.org.pl

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl