Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:55, 27.11.2022 r.

Wypalenie zawodowe specjalistów rachunkowości i zawodów pokrewnych

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego zbadali środowisko pracy polskich księgowych pod kątem wypalenia zawodowego

12 lutego 2021

Książka „Ocena środowiska pracy księgowych w Polsce pod kątem wypalenia zawodowego”, przygotowana przez dr hab. Aleksandrę Baszczyńską, dr hab. Przemysława Kabalskiego oraz mgr Joannę Szwajcar, reprezentujących Uniwersytet Łódzki, podejmuje temat wypalenia zawodowego wśród polskich księgowych. Jak zauważają autorzy, chociaż wypalenie zawodowe z największym nasileniem występuje w zawodach, w których jest intensywna interakcja z ludźmi (zwłaszcza polegająca na niesieniu im pomocy), to problem dotyka przedstawicieli każdej profesji. Zdaniem łódzkich naukowców nie są od niego wolni i księgowi, a specyfika tego zawodu powoduje, że występują w nim liczne czynniki powodujące stres. W ich opinii uzasadniona jest hipoteza, że środowisko pracy księgowych (zarówno rozumiane ogólnie, jak i w pewnych szczególnych wymiarach) wręcz sprzyja wypaleniu zawodowemu. Sprzyja temu wychwycona w badaniu, które stało się podstawą do książki, kombinacja dużego przeciążenia pracą i braku nagród. Oczywiście, jak każde badanie, także i to ma swoje ograniczenia, wynikające m.in. z doboru próby (jak zwracają uwagę sami autorzy, w badaniu wzięło udział bardzo niewielu pracowników centrów usług księgowych).

Jak podkreślają autorzy książki, jest ona pierwszym etapem szerszego, wieloletniego projektu, którego celem jest  zbadanie wypalenia zawodowego wśród specjalistów rachunkowości i zawodów pokrewnych. Planują objęcie swoimi badaniami także biegłych rewidentów, w tej sprawie trwają rozmowy z Polską Izbą Biegłych Rewidentów. Zanim to nastąpi, zachęcamy do lektury książki „Ocena środowiska pracy księgowych w Polsce pod kątem wypalenia zawodowego”, dostępnej tutaj (hasło do otworzenia pliku to: Wypalenie2020SIZ).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl