Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:40, 3.10.2023 r.

Opublikowano rozporządzenie przedłużające terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego

Znane jest już brzmienie rozporządzenia, na mocy którego zostały przedłużone terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

30 marca 2021

Kilka dni temu informowaliśmy o planach Ministerstwa Finansów (aktualność pt. „Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.”).

29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw poz. 572 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zwracamy uwagę, że przesunięcie terminów dotyczy nie wszystkich jednostek i nie wszystkich rodzajów sprawozdań.

Przedłużone zostały terminy m.in. na sporządzenie sprawozdań finansowych (jednostkowych). Rozporządzenie nie obejmuje swoim zakresem jednostek objętych nadzorem KNF, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań z płatności oraz skonsolidowanych sprawozdań z płatności.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia, które dostępne jest tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl