Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:58, 27.11.2022 r.

Zautomatyzowane narzędzia i techniki: ryzyko nadmiernego polegania na technologii oraz informacjach wytworzonych przez systemy jednostki.

Kolejne zestawienie najczęściej zadawanych pytań związanych z korzystaniem ze zautomatyzowanych narzędzi i technik dotyczy kwestii dotyczących ryzyka tendencyjności w kierunku automatyzacji oraz z ryzyka nadmiernego polegania na technologii w przypadku korzystania z ZNT oraz z informacji wytworzonych przez systemy jednostki.

11 maja 2021

Zestawienie zostało przygotowane przez IAASB, a jego autorzy przestrzegają, że jednostka wykorzystująca technologię w celu dostarczenia informacji lub biegły rewident korzystający z ZNT w celu przeprowadzenia procedur badania muszą mieć świadomość istnienia pewnych ryzyk. Jak odnotowują, „Wykorzystanie technologii może potencjalnie powodować tendencyjność bądź ogólne ryzyko nadmiernego polegania na informacjach lub materiałach wyjściowych z przeprowadzonych procedur badania”. To nadmierne poleganie „może przybierać liczne formy, takie jak brak zrozumienia wykorzystywanych ZNT bądź założenie, bez dalszego rozważenia, że dane wyjściowe z ZNT lub systemu jednostki są odpowiednie do wykorzystania”.

W opracowaniu zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z omawianą tematyką. Pytania zebrane przez IAASB, to:

  • Jakie są przykłady tendencyjności, jakie może wytworzyć wykorzystanie technologii przez biegłego rewidenta lub przez jednostkę dla potrzeb zapewnienia informacji?
  • Jak firmy audytorskie mogą pomóc biegłemu rewidentowi zareagować na tendencyjność w kierunku automatyzacji oraz ryzyko nadmiernego polegania w przypadku korzystania z ZNT?
  • Jak biegły rewident może zareagować na tendencyjność w kierunku automatyzacji i ryzyko nadmiernego polegania na informacjach przekazywanych przez jednostkę, które są wytwarzane przez zautomatyzowany system jednostki?
  • Jak biegły rewident może zareagować na tendencyjność w kierunku automatyzacji oraz ryzyko nadmiernego polegania w przypadku korzystania z własnych ZNT?

Pełna treść dokumentu w j. polskim znajduje się tutaj oraz w e-Bibliotece.

Wcześniejsze opracowania IAASB, poświęcone korzystaniu z zautomatyzowanych narzędzi i technik, opublikowaliśmy w październiku 2020 r., styczniu 2021 r. oraz kwietniu 2021 r. Można je znaleźć w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl