Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:18, 26.11.2022 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała sprawozdanie po pierwszym roku działalności

PANA podsumowała pierwszy rok funkcjonowania i nadzoru nad polskim audytem

1 czerwca 2021

Jak we wstępie do podsumowania działalności pisze prezes PANA, Marcin Obroniecki, „Agencja rozpoczęła działalność w wyjątkowo trudnym momencie. W czasie pandemii C0V1D-19 wiele instytucji zawiesiło działanie, a restrykcje ustanowione celem jej zwalczenia negatywnie wpłynęły na życie społeczne i gospodarcze. Wbrew licznym trudnościom udało się jednak od podstaw stworzyć nową organizację i sprawnie zrealizować wiele istotnych działań w ramach nadzoru nad branżą audytorską w Polsce”.

Wśród sukcesów Agencji prezes wymienia wprowadzenie wprowadzenia możliwości przeprowadzenie kontroli zdalnej. Z takiej formuły kontroli skorzystało 93% kontrolowanych firm. Innym z osiągnięć w 2020 r. „wpisującym się w transformację cyfrową, było wdrożenie i rozwój systemu STREFA. Ułatwia on komunikację pomiędzy Agencją a firmami audytorskimi, a także usprawnia monitoring i nadzór nad rynkiem audytu w Polsce”. Jak zaznaczył prezes Obroniecki, „Dążymy do tego, aby kontakt pomiędzy organem a podmiotami nadzorowanymi był jak najlepszy i najbardziej efektywny”.

Wśród celów PANA prezes Obroniecki wymienia promocję.

Prezes PANA przypomniał, że „Agencja czuwa nad tym, aby firmy audytorskie i biegli rewidenci wykonujący w ich imieniu usługi rewizji finansowej, byli strażnikami interesu publicznego, przestrzegając prawa oraz zasad etyki zawodowej”.

W ostatnich słowach wstępu do podsumowania, prezes Obroniecki podkreśla, że „Pomimo trwającej pandemii nadzór nad rynkiem audytu w Polsce rozpoczął nowy etap swojego funkcjonowania. Agencja jako organ nadzorczy będzie w dalszym ciągu budowała i umacniała swoją pozycję jako instytucja zaufania publicznego”.

Pełna treść podsumowania PANA dostępna jest w formacie PDF na stronie nadzorcy: https://pana.gov.pl/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl