Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:56, 26.11.2022 r.

Raportowanie niefinansowe na świecie: badanie IFAC i AICPA/CIMA

Globalne badanie porównawcze przeprowadzone przez IFAC oraz AICPA & CIMA ujawnia brak standaryzacji w weryfikacji informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju

7 lipca 2021

Globalne praktyki dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju i atestacji ujawnianych informacji – w tym powszechność i poziom atestacji oraz standardy i rodzaj podmiotu weryfikującego informacje – różnią się istotnie w zależności od jurysdykcji, dowodzi nowy raport International Federation of Accountants (IFAC) oraz Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA) The State of Play in Sustainability Assurance.

Badanie jest przełomowym na skalę globalną porównaniem, które dostarcza kompleksowej, aktualnej wiedzy nt. stanu raportowania zrównoważonego rozwoju i związanej z nim atestacji. Co więcej, analiza opatrzona jest danymi obrazującymi, jak i gdzie raportowane są informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz jak odnosi się to do praktyk związanych z ich weryfikacją.

Jak wynika z badania:

  • 91 proc. analizowanych firm ujawnia pewien poziom informacji dot. zrównoważonego rozwoju;
  • 51 proc. firm, które ujawniają informacje dot. zrównoważonego rozwoju, zapewnia pewien poziom ich atestacji;
  • 63 proc. z tego typu usług atestacyjnych wykonały firmy audytorskie lub powiązane z audytem.

Ponieważ dążenie do stworzenia globalnych standardów i ram sprawozdawczości niefinansowej wciąż trwa, inwestorzy, organy regulacyjne i decydenci kierują swoją uwagę na ważną rolę, jaką w promowaniu wysokiej jakości sprawozdawczości pełni atestacja. Wraz z rosnącym znaczeniem informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, ich niska jakość stanowi coraz większe ryzyko dla ochrony inwestorów i stabilności finansowej.

IFAC oraz AICPA & CIMA we współpracy z Audit Analytics analizowały raporty zawierające informacje ESG pochodzące z 22 jurysdykcji. Analizie poddano po 100 firm z sześciu największych światowych gospodarek oraz 50 firm z pozostałych 16 jurysdykcji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl