Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:43, 26.11.2022 r.

PANA przeanalizowała badania sprawozdań za 2020 r.

Departament Kontroli PANA opublikował raport, w którym przyjrzał się realizacji badań sprawozdań finansowych za 2020 rok.

8 lipca 2021

Raport Departamentu Kontroli PANA “Badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2020 oraz wyników kontroli. Wybrane zagadnienia” to statystyczna analiza ponad 30 tys. badań sprawozdań finansowych wykonanych przez 2257 biegłych rewidentów w ramach 1062 firm audytorskich. Autorzy opierali się na informacjach przekazanych Agencji przez firmy audytorskie i wnioskach z kontroli przeprowadzanych przez PANA.

Autorzy raportu wyjaśniają, że „Ze względu na zestandaryzowanie prowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz ze względu na konieczną wysoką jakość świadczonych usług przez firmy audytorskie i biegłych rewidentów istotne stało się przeanalizowanie i zrozumienie mechanizmów realizacji tych usług.”

Raport zawiera informacje na temat: rozkładu geograficznego siedzib firm audytorskich i biegłych rewidentów wykonujących usługi rewizji finansowej, badania ustawowych sprawozdań finansowych wg rodzaju podmiotu badanego, opinii wydawanych w sprawozdaniach z badania ustawowego a także wynagrodzenia firm audytorskich.

Badacze zwracają uwagę na kilka nieprawidłowości, które, jak piszą, będą podlegały szczególnemu nadzorowi:

  • Korelacje pomiędzy wielkością FA i sposobem organizacji usługi badania oraz poziomem wynagrodzenia za badanie.
  • Brak jasnej zależności pomiędzy ustawowymi przesłankami takimi jak pracochłonność, stopień złożoności prac oraz wymagane kwalifikacje a wynagrodzeniem firm audytorskich.
  • Zbyt małe zaangażowanie kluczowego biegłego rewidenta w badanie.

Możemy też przeczytać, że przeprowadzone kontrole wskazały, że najczęstszym zidentyfikowanym problem w dokumentacjach badania jest poprawna identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania spowodowanego czy to oszustwem czy błędem. W przypadku akt badania sprawozdań finansowych podmiotów innych niż JZP, na tym etapie kontrole wskazują na największą liczbę nieprawidłowości - 19%. Również niepokojąca jest wysoka liczba zidentyfikowanych nieprawidłowości w zakresie ryzyka oszustwa (8%). Analiza najczęściej występujących nieprawidłowości powinna pozwolić na lepsze dostosowanie przez firmy audytorskie swoich procedur badania do obowiązujących standardów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem raportu, który jest dostępny na stronie PANA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl