Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:52, 26.11.2022 r.

Komunikat PANA w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina o znaczeniu weryfikacji uprawnień osób i podmiotów wykonujących badanie sprawozdania finansowego.

15 lipca 2021

Komunikat przygotowany przez nadzorcę jest reakcją na napływające sygnały o przypadkach przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, posiadającego status „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego do tego nieuprawnionego, tj. niebędącego firmą audytorską. Jak podkreśla PANA, weryfikacja wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie jest ważna i niezbędna. Agencja przypomina w komunikacie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, „usługa wykonana przez biegłego rewidenta, o statusie „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego innego niż firma audytorska nie stanowi, w myśl obowiązujących przepisów prawa, usługi badania sprawozdania finansowego”.

PANA zaznacza także, że badanie zrealizowane przez niewykonującego zawodu biegłego rewidenta, którego jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest wpisana na listę firm audytorskich, może spowodować wiele poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla jednostki, której sprawozdanie finansowe powinno zostać poddane ustawowemu badaniu. Agencja radzi, aby przed podpisaniem umowy na badanie, sprawdzić, czy potencjalny wykonawca figuruje na liście firm audytorskich (prowadzonej przez PANA) oraz jaki jest jego status w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Pełna treść komunikatu PANA: https://pana.gov.pl/media/knslqgq1/projekt-komunikatu-umowa-o-badanie.pdf

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl