Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:08, 26.11.2022 r.

PANA przypomina o obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Obowiązek wnoszenia do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego opłaty z tytułu nadzoru spoczywa na firmach audytorskich.

8 września 2021

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała komunikat, w którym przypomina o stawkach i terminach wnoszenia opłat z tytułu nadzoru. Agencja przypomina, że firmy audytorskie zobowiązane są do wnoszenia opłaty wyłącznie do Agencji na indywidualny rachunek bankowy (każda firma audytorska otrzymała informację o indywidualnym numerze rachunku w pierwszym kwartale 2020 r.). Nadzorca przypomina także o odsetkach pobieranych w przypadku opóźnienia opłaty.

Szczegółowe informacje nt. opłaty z tytułu nadzoru znajdują się w komunikacie PANA dostępnym tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl