Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:23, 1.12.2023 r.

Dobre praktyki w zakresie potwierdzeń bankowych

PIBR we współpracy ze ZBP oraz bankami opracowała zbiór dobrych praktyk dotyczących potwierdzeń bankowych.

30 września 2021

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan oraz Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz 30 września 2021 r. podpisali porozumienie dotyczące potwierdzania przez banki informacji na temat wybranych instrumentów finansowych oraz innych danych dotyczących klientów. Celem porozumienia jest ustandaryzowanie jednej z podstawowych procedur wykonywanych przez biegłych rewidentów, zgodnie z wymogami KSB 505, podczas badania sprawozdań finansowych.

Zbiór zwany „Dobrymi praktykami dotyczącymi potwierdzeń bankowych” opracowany został przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w uzgodnieniu ze Związkiem Banków Polskich oraz przedstawicielami banków. W jego skład wchodzą: pismo do banków, słowniczek podstawowych pojęć użytych w potwierdzeniu bankowym oraz instrukcja przygotowania potwierdzenia bankowego. Zastosowanie tego zestawu dobrych praktyk pozwoli na ujednolicenie procedury polegającej na bezpośrednim potwierdzeniu przez banki szerokiego zakresu informacji związanych z wybranymi instrumentami finansowymi oraz innymi danymi, a także zwiększenie efektywności przeprowadzania tej procedury po stronie firm audytorskich oraz banków poprzez ograniczenie kosztów i czasu na uzyskanie lub przygotowanie wymaganych informacji.

Na jednym, standardowym rozwiązaniu zyskają wszyscy, dlatego zachęcamy do jego przyjęcia - podkreśliła Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. - Dzięki porozumieniu wypracowanemu ze Związkiem Banków Polskich uproszczone i przyspieszone zostaną procedury uzyskiwania przez firmy audytorskie potwierdzeń bankowych, co ma dla biegłych rewidentów olbrzymie znaczenie. Korzyścią dla banków będzie ułatwienie komunikacji z firmami audytorskimi oraz zmniejszenie kosztów związanych z przygotowywaniem i przekazywaniem informacji.

Prezesi PIBR i ZBP zadeklarowali rozpowszechnianie Dobrych praktyk wśród członków swoich organizacji, biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz banków.

Będziemy zabiegali, aby dobre praktyki dotyczące potwierdzeń bankowych były stosowane przez biegłych rewidentów, firmy audytorskie oraz banki po raz pierwszy do badania sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. lub później - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Należy podkreślić, że rekomendacje przygotowane przez PIBR i ZBP nie są obowiązującą banki czy biegłych rewidentów regulacją, ale jedynie przykładami dobrych praktyk do wykorzystywania.

Centrum Edukacji PIBR planuje zorganizowanie szkolenia z tej tematyki.

Treść porozumienia pomiędzy PIBR i ZBP dostępna jest tutaj.

Dokumenty wchodzące w skład zbioru „Dobre praktyki dotyczące potwierdzeń bankowych” są do pobrania:

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl