Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:05, 27.11.2022 r.

‘Ład korporacyjny’ 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce

Tematem konferencji organizowanej przez PANA jest stosowanie zasad ładu korporacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

15 października 2021

19 października odbędzie się konferencja ‘Ład korporacyjny’ 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce. Jej organizatorem jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest całkowicie bezpłatny.

Wśród zaproszonych przez PANA prelegentów znajdują się znani w Polsce i na świecie specjaliści w dziedzinach związanych z ładem korporacyjnym, w tym przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD), Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Ministerstwa Finansów, przedstawiciele świata nauki i biznesu. Samorząd biegłych rewidentów będą reprezentować Barbara Misterska-Dragan, prezes KRBR oraz Jarosław Dac, członek KRBR.

Konferencja prowadzona będzie w dwóch językach – polskim i angielskim, z możliwością wybrania kanału w preferowanym przez siebie języku.

Pełne informacje nt. konferencji znajdują się na stronie PANA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl