Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:07, 10.12.2023 r.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę w sprawie zwołania w 2022 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

1 grudnia 2021

Zgodnie z uchwałą KRBR NR 1905/31a/2021 przyjętą 26.11.2021 r., Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 5-6 września 2022 r. Jak wskazała KRBR, zwołanie Zjazdu wynika z potrzeby zmian dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów, a w związku z tym przyjęcia tych dokumentów w nowym brzmieniu dostosowanym do aktualnego stanu prawnego. Krajowa Rada w uchwale przedstawiła trzy cele zwołania Zjazdu, a mianowicie:

  1. uchwalenie nowego brzmienia Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  2. uchwalenie nowego brzmienia Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  3. uchwalenie nowego brzmienia Zasad ustalania wysokości składek członkowskich.

Przypominamy, że prawo do udziału w obradach Zjazdu przysługuje delegatom na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybranym przez walne zgromadzenie w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z przyjętym przez KRBR harmonogramem prac przygotowawczych, do 31 stycznia 2022 r. nastąpi przekazanie członkom PIBR do konsultacji projektów dokumentów, nad którymi będzie obradował Zjazd. Następnie, w okresie luty – marzec 2022 r., zbierane będą zgłaszane przez biegłych rewidentów propozycje zmian do tych dokumentów. Na maj i czerwiec 2022 r. zaplanowano opracowanie i przyjęcie przez KRBR ostatecznego kształtu dokumentów, które zostaną przedstawione delegatom podczas Nadzwyczajnego Zjazdu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl