Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:31, 24.07.2024 r.

Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w zakresie prowadzenia studiów na kierunku „Audyt finansowy”

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisały umowę dotyczącą kształcenia kandydatów na biegłego rewidenta

16 lutego 2022

Zgodnie z umową, podpisaną 26 listopada 2021 r., Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.)), o ile kandydat ukończył studia II stopnia na kierunku „Audyt finansowy” prowadzonym przez Instytut Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zaliczenie ww. egzaminów następować będzie na wniosek kandydata, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

  • program studiów obejmujący przedmioty, z których kandydat zdał egzaminy, obejmował wiedzę w zakresie wskazanym w 14 ust.1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach;
  • egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę określoną w 14 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach były przeprowadzane w formie pisemnej;
  • od dnia ukończenia studiów na kierunku „Audyt finansowy” nie upłynęło więcej niż 3 lata

Umowa obowiązywać będzie programy studiów oferowane przez UE w Krakowie począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

Umowę zawartą pomiędzy Komisją Egzaminacyjną a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie można pobrać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl