Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:28, 30.05.2023 r.

Pomoc Ukrainie z preferencjami podatkowymi

Ministerstwo Finansów przedstawiło szereg udogodnień podatkowych związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy i Ukraińców

4 marca 2022

Jak powiedział wiceminister finansów Artur Soboń, „Dla tych, którzy pomagają i chcą pomagać przewidzieliśmy ułatwienia podatkowe. Obok istniejących już preferencji dla darczyńców wprowadzamy też ulgi dla obdarowanych obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski z Ukrainy, co pozwoli im w pełni skorzystać z ofiarności Polaków. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami podatkowymi”.

Resort finansów przypomina, że osoby i firmy, które pomagają Ukrainie przekazując zarówno pieniądze, jak i dary rzeczowe za pośrednictwem działających na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego organizacji pozarządowych, mogą zmniejszać swoje obciążenie podatkowe odliczając darowizny w rocznym zeznaniu PIT lub CIT. Aby skorzystać z tych ulg należy jedynie udokumentować fakt przekazania darowizny (dowodem wpłaty na rachunek bankowy - w przypadku darowizny pieniężnej lub dokumentem wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny rzeczowej). Odliczeniu od dochodu podlegają również już dzisiaj darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.

Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP z Ukrainy nie płacić podatku od spadków i od otrzymywanych darowizn. Wiceminister Soboń zapowiada, że resort finansów umożliwi firmom zaliczanie pomocy, niesionej za pośrednictwem szerokiego spectrum organizacji, do kosztów uzyskania przychodów. Do organizacji tych zaliczone będą:

  • organizacje pozarządowe (również z Ukrainy),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

W planach jest także zwolnienie z podatku dochodowego (PIT) świadczeń uzyskiwanych przez obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP z Ukrainy od zwykłych osób fizycznych i firm. Jak tłumaczy wiceminister finansów, chodzi o świadczenia takie jak „udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki i kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych”.

Szczegółowe informacje nt. rozwiązań już dostępnych oraz planowanych znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/pomoc-ukrainie-z-preferencjami-podatkowymi

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl