Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:46, 12.07.2024 r.

MSB (PL) 315 (Z w 2019) po polsku

Przedstawiamy wersję roboczą Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”.

7 marca 2022

Udostępniany wersję roboczą Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”. Standard został zmieniony przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) w 2019 r. Jest to już kolejna zmiana tego standardu stąd dodatkowe wyróżnienie – „zmieniony w 2019 r.”. PIBR dokonała tłumaczenia na język polski. Standard przeszedł także dodatkowy proces polegający na dostosowaniu jego brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa - podobnie jak standardy z pakietu zarządzenia jakością. Zmiany związane z tym nowym procesem są wyróżnione w tekście kolorem szarym, a w tytule dodane jest określenie „PL”.

Chcemy podkreślić, że opublikowany dokument jest projektem przyszłego krajowego standardu badania, w związku z czym jest opatrzony znakiem wodnym „wersja robocza”. Udostępnienie wersji roboczej umożliwi wcześniejsze zapoznanie się ze standardem oraz jego zmienionymi wymogami.

(pobierz wersję roboczą standardu tutaj)

Zmienionemu standardowi towarzyszą zmiany dostosowawcze do innych standardów. Opublikowany materiał, o charakterze pomocniczym i edukacyjnym, to materiał będący tłumaczeniem publikacji IAASB. Zmiany dostosowawcze zostaną odpowiednio uwzględnione w uchwale KRBR ustanawiającej nowy standard oraz związane z nim zmiany do innych standardów.

(pobierz wersję roboczą zmian dostosowawczych tutaj)

Sukcesywnie będziemy także publikowali przetłumaczone na język polski, wydane przez IAASB, materiały wspierające wdrożenie standardu.

Wszystkie materiały można też znaleźć na nowej stronie internetowej PIBR, dedykowanej projektom standardów (jej adres internetowy to: https://www.pibr.org.pl/pl/lista-projektow-standardow).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl