Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:41, 12.07.2024 r.

Wydłużone terminy na sprawozdawczość za 2021 rok

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministerstwa Finansów przedłużające terminy sprawozdawcze za 2021 rok.

10 marca 2022

Podobnie jak w dwóch poprzednich latach, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przesunięciu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych. (O planach dotyczących odroczenia terminów informowaliśmy w aktualności pt. „Ministerstwo Finansów wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych”.)

9 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 561 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – przesunięcie terminu o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – przesunięcie terminu o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – przesunięcie terminu o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek.

Decyzja resortu dotyczy także skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Szczegóły na stronie resortu finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/dluzsze-terminy-sprawozdawcze-za-2021-rok oraz https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecia-terminow-na-podstawie-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-dnia-26-marca-2022-r-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-przekazania-do-wlasciwego-rejestru-jednostki-lub-organu-sprawozdan-lub-informacji-za-rok-2021.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl