Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:31, 29.11.2023 r.

Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkową e-fakturę w Polsce

Krajowy System e-Faktur to kolejny etap cyfryzacji usług administracji oraz transformacji cyfrowej Polski, ułatwiający rozliczenia między firmami i zapewniający im bezpieczeństwo rozliczeń.

31 marca 2022

Jak informuje Ministerstwo Finansów, pozytywna decyzja Komisji Europejskiej to kolejny krok w procesie wdrażania obligatoryjnych e-faktur w Polsce. Aby je finalnie wdrożyć, potrzebna jeszcze będzie zgoda Rady Unii Europejskiej – resort finansów szacuje, że powinno to nastąpić w ciągu kilku tygodni. Od 1 stycznia br. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obecnie wystawianie e-faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne i dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania (tj. faktury w postaci elektronicznej i papierowej).

Ministerstwo podkreśla znaczenie e-faktur dla jeszcze szybszej i efektywniejszej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT. Na stronie resortu można znaleźć listę korzyści dla przedsiębiorców korzystających z e-faktur. Są to:

  • Zmniejszenie kosztów – faktury są przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach IT przedsiębiorców.
  • Usprawnienie obrotu gospodarczego – wprowadzenie jednego standardu faktury: zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe = cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników.
  • Zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń – wystawiona faktura będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowych.
  • Brak duplikatu faktur – nie ma możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury.
  • Wgląd w ścieżkę obiegu faktury – pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w systemie KSeF.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego nabywców towarów lub usług.
  • Jeden stały format faktury z danymi ułożonymi w porządku określonym we wzorze faktury – zredukowanie pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych oraz oszczędność czasu pracowników firm.
  • Wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w skróconym o 1/3 terminie – z 60 do 40 dni.
  • Uproszczenie rozliczania faktur ustrukturyzowanych korygujących in minus: u wystawcy z chwilą jej wystawienia, a u nabywcy, jeśli wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych – z chwilą jej otrzymania w KSeF.
  • Przedsiębiorca wystawiający faktury w KSeF nie musi przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te są automatycznie dostępne dla administracji w KSeF.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w resorcie trwają prace nad koncepcją biznesową i prawną docelowego KSeF. Ministerstwo zapowiada także, że uzgodnienie rozwiązań biznesowych i prawnych docelowego KSeF przeprowadzone zostanie w dialogu z biznesem podczas szerokich konsultacji publicznych.

Więcej informacji nt. Krajowego Systemu e-Faktur znaleźć można na stronie resortu finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/jest-zgoda-komisji-europejskiej-na-obowiazkowa-e-fakture-w-polsce

Natomiast pytania i odpowiedzi dot. KSef znajdują się na stronie www.podatki.gov.pl/ksef/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl