Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:36, 1.12.2023 r.

Ankieta nt. wpływu audytu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym w ramach badań naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

25 kwietnia 2022

Celem ankiety jest zbadanie wpływu audytu na wiarygodność sprawozdań finansowych i - w konsekwencji - na wzrost bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ankieta jest skierowana do przedstawicieli organów samorządu biegłych rewidentów, innych czynnych biegłych, członków komitetów audytu.
Osoby, które wypełnią ankietę, będą mogły pobrać bezpłatnie najnowszy numer magazynu „Rachunkowość - Audytor”.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Ankieta będzie dostępna do końca kwietnia.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/f/3zQEBlYz

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl