Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:36, 24.07.2024 r.

Kontrole PANA - zaktualizowane polityki i procedury oraz wykaz dokumentów i informacji

PANA opublikowała zaktualizowane polityki i procedury zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli oraz zaktualizowany wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli.

11 maja 2022

Polityki i procedury zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli PANA

PANA opublikowała zaktualizowane w kwietniu 2022 r. „Polityki i procedury zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego”. Opracowanie szczegółowo przedstawia cel kontroli, podstawy prawne ich przeprowadzania, uprawnienia nadzorcy w trakcie kontroli, jak również proces kontroli, a także szablony dokumentów, wykorzystywanych w trakcie kontroli.

Jak możemy przeczytać w dokumencie, polityki i procedury zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli PANA będą podlegały przynajmniej raz w roku analizie, w wyniku której mogą zostać zaktualizowane. Konieczność aktualizacji wynikać może m.in. ze zmian przepisów prawnych, standardów, doświadczeń wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz zebranych w ramach międzynarodowej współpracy z innymi organami nadzoru.

Najnowsza, czwarta wersja dokumentu ma związek m.in. z ostatnią nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach (więcej na ten temat tutaj) i faktem, że kontrole zdalne stały się podstawową formą przeprowadzenia kontroli. W „Rozdziale 3: Proces kontroli planowych”, dodane zostały części dotyczące: formy kontroli, obowiązków firmy audytorskiej w związku z kontrolą zdalną oraz doręczenia pism. Na str. 47 znajduje się tabela prezentująca historię dotychczasowych zmian tego opracowania.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej PANA lub można je pobrać tutaj.

Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli

PANA opublikowała również edytowalną wersję (Word) załącznika nr 1 z ww. opracowania, tj. wykaz dokumentów i informacji, o których udostępnienie występuje do firm audytorskich celem zaplanowania i przeprowadzenia kontroli, jak również załączników Excel do tego wykazu.

W zasadzie nie występują istotne zmiany, w porównaniu do wersji opublikowanej przez PANA w grudniu 2021 r., za wyjątkiem nowego załącznika Excel nr 4. Załącznik ten dotyczy pracochłonności usług badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wymaga podania informacji oddzielnie dla każdego badania, dla którego sporządzono sprawozdanie z badania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dane należy uzgodnić z załącznikiem Excel nr 2 „Listą usług firmy audytorskiej”, w tym m.in. informacjami o budżecie usługi - dla badań ustawowych.

Zaktualizowany wykaz dokumentów i informacji oraz załączniki, które już są stosowane przez PANA, jest dostępny na stronie internetowej PANA (tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl