Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:13, 12.07.2024 r.

Webinarium IESBA – definicja spółki giełdowej i JZP

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych organizuje webinarium na temat definicji spółki notowanej na giełdzie i jednostki zainteresowania publicznego.

19 maja 2022

W kwietniu br. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) opublikowała dokument zatytułowany: „Zmiany w definicji spółki notowanej na giełdzie i jednostki zainteresowania publicznego zawartych w Kodeksie” (publikacja w języku angielskim dostępna tutaj). Trwa proces jej tłumaczenia na j. polski.

Zmienione przepisy zwiększają zakres stosowania dodatkowych wymogów niezależności przy badaniu sprawozdań finansowych JZP poprzez rozszerzenie kręgu jednostek będących JZP. Uznają również zasadniczą rolę, jaką odgrywają odpowiednie organy krajowe w identyfikowaniu w swoich jurysdykcjach jednostek, które powinny być zakwalifikowane jako JZP, zachęcając jednocześnie do odpowiedniego uszczegółowienia kategorii JZP w rozszerzonej definicji JZP i dodając inne kategorie JZP istotne dla danego otoczenia. Zmienione przepisy zawierają wytyczne dla organów krajowych w tym zakresie. Ponadto, wprowadzony jest nowy wymóg przejrzystości dotyczący publicznego ujawniania przez firmy audytorskie zastosowania wymogów niezależności w odniesieniu do JZP.

Webinarium na ten temat odbędzie się w j. angielskim 25.05 br. o godz. 16.00 – link do rejestracji tutaj.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl