Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:52, 12.07.2024 r.

Stanowisko ESMA w sprawie wpływu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na raporty finansowe

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował swoje stanowisko w sprawie wpływu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na półroczne raporty finansowe emitentów

20 maja 2022

Stanowisko ESMA, opublikowane 13 maja br., skierowane jest do emitentów i biegłych rewidentów. Jak wynika z dokumentu, ESMA i europejscy nadzorcy oczekują zapewnienia odpowiedniej transparentności w śródrocznych i rocznych raportach emitentów.

Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, w stanowisku ESMA zwrócono uwagę na te wymagania MSSF, które mogą mieć zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, m.in. dotyczące:

  • oszacowania utraty wartości aktywów (finansowych i niefinansowych), 
  • oceny utraty kontroli, 
  • ujawnień dotyczących osądów i oszacowań,
  • ujawnień dotyczących istotnych niepewności i ryzyka związanego z założeniem kontynuacji działalności. 

ESMA przedstawiła również oczekiwania odnośnie ujawnień w śródrocznych sprawozdaniach zarządu oraz przypomniano o obowiązkach wynikających z Market Abuse Regulation (Rozporządzenie ws. nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR).  

Szczegółowe informacje oraz link do stanowiska ESMA można poznać na stronie KNF https://www.knf.gov.pl/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl